ประกาศ

 • 1.png
 • 2.png
 • 3.png
 • 4.png
 • 5.png

เป้าประสงค์

 • หมวด: uncategorised
 • เผยแพร่เมื่อ: วันศุกร์, 07 พฤษภาคม 2564 03:26
 • เขียนโดย kruthongsak
 • ฮิต: 791
 1.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีความรู้ ทักษะและสมรรถนะหลักตามหลักสูตร สื่อสารได้สองภาษา มีความชำนาญการใช้เทคโนโลยี คิดและผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ มีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21 โดยนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
 2. หลักสูตรโรงเรียนที่ทันสมัยและกระบวนการจัดการเรียนรู้โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ มีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจนได้ได้รูปแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ
 4. ระบบการบริหารงานที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลและระบบการประกันคุณภาพภายในมีประสิทธิผล
 5. มีภาคีเครือข่ายและชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แหล่งเรียนรู้น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน สืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสมคิด  เกษดา
ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

รองผู้อำนวยการ

ว่าที่ร้อยโท มณฑล  ซ้ายขวา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

รองผู้อำนวยการ

นายกิตติพงศ์  ประทุมทอง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

สถิติผู้เยี่ยมเว็บไซต์

194626
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
ทั้งหมด
378
332
4191
185281
14970
16097
194626

Your IP: 3.238.125.76
Sun, 26 Jun 2022 19:52:33 +0000

บุคคลออนไลน์

มี 183 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ราคาน้ำมันวันนี้

พยากรณ์อากาศ