รับวัคซีน Pfizer ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564 สำหรับนักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม

นักเรียนโรงเรียนหนองหินวิทยาคม  ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 2564  ตามเวลาข้างต้น  ณ โรงพยาบาลหนองหิน จำนวน 257 คน เเยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 255 คน และเข็มที่ 2 จำนวน 2 คน   

<<<รายชื่อนักเรียน>>>