ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" 23 ต.ค. 2564

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ผู้บริหารฯ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน "วันปิยมหาราช" เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ที่ว่าการอำเภอหนองหิน  โดยกิจกรรมยึดการเว้นระยะห่างตามาตรการเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด