แสดงมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 นายสมคิด  เกษดา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม พร้อมด้วย นายกันต์ศักดิ์  น้อยแดง ประธานกรรมการสถานศึกษาฯ และคณะครู นักเรียน ได้จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของโรงเรียนหนองหินวิทยาคม ประจำปี 2564 จำนวน 2 ท่าน คือ นายสถาพร  พุทธวอร์และ นางสารภี  พุทธวอร์  ณ ห้องประชุมผาหินงามและหอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม โดยมีผู้ร่วมงานไม่เกิน 100 คน และมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัสโคโรนาย่างเคร่งครัด  เพื่อแสดงความยินดีแด่ท่านคุณครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2  ท่าน

<<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>>        <<<<ภาพกิจกรรมทั้งหมด>>>>